جمعه, 24 فروردین,1403
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 31 خرداد 1399
تعریف غصب و غاصب - خلع ید

 تعریف غصب و غاصب - خلع ید

در مواردی که فردی بطور قانونی مال یا ملک و یا حق دیگری را تحت سلطه خود قرار می دهد قانون گذار با روش های مختلف در صدد جلوگیری از آن بر می آید.برخورد با غاصب، جلوگیری از تصرف عدوانی و یا خلع ید عمده ترین راه های در نظر گرفته شده از سوی قانون گذار برای منع احاطه و تصرف و استیلا بر حقوق و اموال دیگران است.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 23276

 

تعریف غصب و غاصب از منظر قانون مدنی 

  •  هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می شود.
  • در واقع غصب در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان می کند، «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» تعریف شده است.
  • در تعریف حقوقی غصب باید گفت که غصب تصرف مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است.
  • فرد متصرف، مسوولیت مطلق و محض دارد چرا که هم مسئول از بین رفتن اصل مال و هم منافع آن است.خواه این تجاوز عمدی یا غیر عمدی باشد. به عنوان مثال، اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.

 

 

یک نمونه پرونده خلع ید

دادخواست خلع ید

خواهان : مژگان .... فرزند : علی اکبر شغل : خانه‌دار  محل اقامت : تهران.شهرک غرب ...... .
خوانده : علیرضا ..... نام پدر : ارسلان  شغل :آزاد محل اقامت : تهران - خیابان شریعتی ....... .
وکیل : مسعود محمدی به نشانی : تهران.خیابان فاطمی.میدان گلها ....... .

تعیین خواسته و بهای آن :

1- خلع ید مقوم به ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

2- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و متضمات :

۱- وکالت نامه به شماره ..... مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۳۱۰۰۰۰ ریال باطل شد
۲- سند مالکیت به شماره .....

3- پلاک ثبتی به شماره .....فرعی از .... اصلی .... دارای ارزش منطقه ای به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۴- وکالتنامه به شماره .... مورخ ....

شرح دادخواست خلع ید

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام

احتراماً به استحضارعالی می رساند به موجب سند قطعی غیرمنقول انتقال اجرایی به شماره .... مورخ هفتم مهرماه سال ۱۳۹۵ شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۱ تهران به مساحت 199‏ قطعه 10 واقع در خیابان شریعتی ...... متعلق به موکل می باشد نظر به اینکه خوانده بدون اذن و اجازه موکل پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وجود مراجعات مکر از رفع تصرفات خود و تحویل آن به موکل امتناع می نماید. فلذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد 38 و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع ید خوانده به نضمام خسارات و هزینه های دادرسی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

 

رای دادگاه خلع ید

پرونده کلاسه : .......

مرجع رسیدگی : شعبه 119 دادگاه عمومي حقوقی مجتمع  قضايي شهید باهنر تهران
تصمیم نهایی شماره : ........
خواهان : خانم مژگان ..... فرزند علي اکبر با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... .
خوانده : آقای علیرضا ......  نام پدر : ارسلان به نشانی اتهران- خیایان شریعتي ............ .

خواسته ها : 1- مطالبه خسارت دادرسي  2- خلع ید

متن رای دادگاه خلع ید

در خصوص دادخواست خانم مژگان .....فرزند علی اکبر با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت آقای علیرضا ..... به خواسته خلع ید خوانده از ملک به پلاک ثبتی ..... فرعی از ...... اصلی واقع در بخش 11 تهران مقوم به 201 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان بیان داشته خواهان مالک شش دانگ ملک فوق الذکر بوده که بدون اذن و رضایت وی توسط خوانده تصرف شده بنابراین تقاضای محکومیت وی به شرح فوق را دارد. با توجه به محتوای پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی که مبین مالکیت خواهان می باشد و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه علیرغم ابلاغ اخطار به وی و عدم ارائه دلیل و دفاعی که بی حقی خواهان را اثبات، نماید. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک به پلاک ثبتی .... فرعی از ... اصلی واقع در بخش .... تهران به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ  1/400/762 ریال بات هزینه دادرسی ور مبلغ 1/836/000 یال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.