پنجشنبه, 04 مرداد,1403
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

خدمات حقوقی دفتر وکالت دادگران

 دفتر وکالت دادگران حامی خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی، در زمینه کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و خانوادگی ارائه می نماید.
دعاوی حقوقی

جهت اطلاع از خدمات دفتر وکالت ما در زمینه دعاوی حقوقی و مدنی و قراردادها و وصول مطالبات اینجا کلیک کنید

دعاوی کیفری

جهت اطلاع از خدمات دفتر وکالت ما در زمینه دعاوی کیفری و جرایم و مجازات ها اینجا کلیک کنید.

دعاوی خانواده

جهت اطلاع از خدمات دفتر وکالت ما در زمینه دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده اینجا کلیک کنید.

ایرانیان مقیم خارج

جهت اطلاع از خدمات ویژه دفتر وکالت ما به ایرانیان خارج از کشور و اداره اموال و املاک این عزیزان اینجا کلیک کنید.

دعاوی ناشی از ارث

جهت اطلاع از خدمات دفتر وکالت ما در زمینه دعاوی ناشی از ارث و نیز آگاهی از دعاوی مرتبط با ارث و وراثت و ماترک و وصیت اینجا کلیک کنید.

دعاوی کار و اداری

جهت اطلاع از عناوین دعاوی کار و اداری و نحوه خدمات دفتر وکالت ما در زمینه دعاوی اداری و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما اینجا کلیک کنید..

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.