دوشنبه, 04 تیر,1403
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

 

 

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی

 

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در سال 1383 با حضور و مشارکت جمعی از وکلای جوان تأسیس گردید.
این دفتر از بدو تأسیس با هدف قراردادن پیگیری مستمر پرونده ها و با درنظر داشتن دستمزد منصفانه و اصرار به حصول نتیجه به نفع موکل و با امتناع از قبول پروندهای موهوم و پروندهایی که حقی برای متقاضی منصور نیست ، فعالیت خود را آغاز نمود.
همچنین این دفتر با عنایت به سکونت و اقامت تعدادی زیادی از هموطنان در خارج از کشور و با توجه به تعلق ماده و معنوی این افراد به کشور عزیزمان ایران و داشتن مسائل و مشکلات حقوقی در این سرزمین یکی از اهداف خود را قبول وکالت و حل مشکلات این افراد قرارداده است.
این دفتر خدمات حقوقی با انگیزه و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق افراد و قانون از قبول پرونده هایی که در آن حقی برای متقاضی به نظر نمی رسد و نیز پرونده های مرتبط با قاچاق و خرید و فروش و مصرف مواد مخدر امتناع نموده و نیز در پرونده های مالی به هیچ وجه با موکل شریک نمی شود.
با هدف اصرار به حصول نتیجه به نفع موکلین و تأکید بر قبول وکالت افرادی که توانایی تام پرداخت حق الوکاله را ندارند دفتر حقوقی دادگران حامی با حفظ حرمت و شأن و منزلت حرفه وکالت با دوری از اخذ دستمزدهای حداقلی دور از شأن و ارزش این حرفه ، تمهیدات فراوانی از جمله تقسیط یا اعطای مهلت و اخذ دستمزد منصفانه را جهت تسهیل در پرداخت حق الوکاله برای موکلین و مراجعین خود در نظر گرفته است.

این دفتر خدمات حقوقی از سال 1386 به ارائه خدمات حقوقی اینترنتی (به عنوان یکی از اولین دفاتر حقوقی فعال در این زمینه) از طریق وبسایت رسمی دادگران حامی به آدرس www.dadgaran.com پرداخته و از این طریق نقش بسزایی در تسهیل ارتباط و اطلاع رسانی حقوقی با ارائه خدماتی همچون:

مهمترین امکانات و خدمات دادگران
مشاوره حقوقی آنلاین
انتشار مقالات حقوقی
پیگیری اخبار حقوقی
معرفی خدمات حقوقی
و سایر دعاوی
ارائه نمونه فرم ها و نمونه قرادادها

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.