چهارشنبه, 12 مهر,1402
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

دعاوی حقوقی و مدنی

خدمات حقوقی دفتر وکالت دادگران

دفتر وکالت دادگران حامی در خصوص دعاوی ملكی و دعاوی ناشی از قرارداد خدمات زیر را ارایه می نماید:

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.