دوشنبه, 04 تیر,1403
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: یکشنبه 06 تیر 1400
پرونده استرداد و پس گرفتن جهیزیه

 پرونده استرداد و پس گرفتن جهیزیه

منظور از جهیزیه اموالی است که مطابق عرف و رسوم توسط زوجه (زن و خانواده او) همزمان با ازدواج و شروع زندگی مشترک تهییه شده و به اصطلاح اموالی که زن به خانه شوهر می برد  که معمولاً عبارتند از وسایل لازم برای شروع زندگی مشترک (اسباب و اثاثیه منزل).البته قانونگذار هیچ الزامی برای ضرورت تهیه جهیزیه توسط زن ندارد و در کشورهای دیگر نیز چنین رسمی دیده نمی شود و این مورد از خصوصیات عرف ایران است و می تواند مصداق بارزی باشد از غلبه عرف بر قانون در حقوق قراردادها.این اموال متعلق به زن است و هر وقت بخواهد می تواند آن را با خود از خانه شوهر ببرد.جهیزیه در دوران زندگی مشترک و در منزل شوهر امانت محسوب می شود و ید شوهر امانی است.به هر دلیل که زن بخواهد جهیزیه را از خانه شوهر ببرد ( صرفنظر از اینکه تصمیم به طلاق یا بردن به این بهانه که تهیه وسایل زندگی وظیفه وی نبوده است) می تواند از دادگاه تقاضای استرداد جهیزیه بنماید.شرط ضروری طرح دعوای استرداد جهیزیه اثبات مالکیت است چرا که مطابق قاعده ید و اماره تصرف (ماده 35 قانون مدنی) چون اموال در منزل شوهر ایت برای او محسوب می شود، پس ضرورتاً باید با رائه سیاهه (لیست جهیزیه که به امضای شوهر رسیده باشد) یا فاکتور خرید یا شهادت شهود اثبات نماید که آن اموال متعلق به اوست.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1812

 

دادخواست و رای پرونده استرداد جهیزیه

دادخواست استرداد جهیزیه

خواهان : مژگان ..... نام پدر : اکبر   محل اقامت : تهران خیابان تهرانپارس ....... .

خوانده : علیرضا ..... نام پدر : رضا   محل اقامت : تهران.خیابان شریعتی ...... .

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی ....... به نشانی : تهران.میدان فاطمی .میدان گلها ..... .

خواسته :

1- استرداد جهیزیه مقوم به  50/000/000 ریال 

2- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست :

1- سند طبق شماره .......

2- وکالتنامه رسمی به شماره .....

3- وکالتنامه به شماره .....

4- فهرست اسباب و وسایل (سیاهه)

شرح دادخواست استرداد جهیزیه 

سرپرست محترم مجتمع شماره 25 شورای حل اختلاف تهران

سلام

احتراماً به استحضار می رساند ؛

به موجب تصویر مصدق طلاق نامه پیوست، موکل و خواندده مورخ سی ام آذرماه سال 1394 از یکدیگر جدا شده اند.بعد از  ازدواج جهیزیه و اثاث شخصی موکل طبق رسوم و رویه عرفی به منزل مشترک برده شده و اینک در آپارتمان تحت تصرف خوانده باقی مانده و ایشان حاضر نیست به طور سالمت آمیز آنها را به موکل مسترد نماید.لذا مستنداً به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه طبق لیست سیاهه جهیزیه پیوست به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی مورد استدعاست.ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً صدور دستور موقت و اجرای قبل از ابلاغ آن به استناد ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

 

 

رای دادگاه استرداد جهیزیه

پرونده کلاسه : .......

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۴۰۳ مجتمع شماره بیست و پنج شورای حل اختلاف شهر تهران

دادنامه شماره : .......

خواهان : خانم مژگان ...... با نمایندگی آقای مسعود محمدی .......

خوانده : آقای علیرضا ...... به نشانی تهران.خیابان شریعتی ....... .

خواسته : استرداد جهیزیه مقوم به ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی

گردشکار - خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر حوزه بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده پس از شور وتبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شورای استرداد جهیزیه 

در خصوص دعوی خانم مژگان ..... فرزند علی اکبر با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت علیرضا ..... بخواسته استرداد جهیزیه مقوم به ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و شعبه با بررسی اوراق پرونده و شعبه با بررسی اوراق پرونده و دادخواست تقدیمی و منضمات آن و ملاحظه مصدق سند ازدواج و احراز علقه زوجیت و ملاحظه مصدق لیست عادی ۲۱ قلم جهیزیه که به امضاء‌شهود رسیده و با التفات به اينکه در فرهنگ و رسوم ایرانیان اصل بر بردن اثاث البیت تحت عنوان جهیزیه توسط زوجه به منزل شوهر برده می شود واین اقلام متعلق به زوجه و در ید زوج امانت می باشد ودر صورت در خواست زوجه مکلف به استرداد آنها می باشد و همچنین با عنایت به استماع شهادت شهود از سوی زوجه و عدم حضور خوانده با ابلاغ قانونی و عدم ارئه لایحه از سوی خوانده مبنی بر استرداد جهیزیه موصوف لذا دعوی خواهان وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۲۶۵و۱۸ ۱قانون مدنی شعبه خوانده را به مسترد نمودن عين جهیزیه ۲۱ قلم به شرح لیست پیوستی و مستندآبه مواد ۵۱۵ و۵۱۹به پرداخت خسارات خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی تهران می باشد.

قاضی شعبه ۲۴۰۳شورای حل اختلاف تهران 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانواده

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
دسته بندی مطالب و مقالات
امور حقوقی و قراردادها
دعاوی ملکی و غیر منقول
انحصار وراثت - ارث - وصیت
دعاوی خانواده و امور حسبی
امور کیفری - جرایم و مجازات ها
دعاوی تجاری - تجار و شرکت ها
دعاوی اداری و روابط کار
مطالب و موضوعات مهم
Skip Navigation Links.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.