یکشنبه, 13 اسفند,1402
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: جمعه 24 بهمن 1399
مطالبه مهریه و توقیف اموال - دادگاه - اجرای ثبت

 مطالبه مهریه و توقیف اموال - دادگاه - اجرای ثبت

برای مطالبه و به اجرا گذاشتن مهریه دو راه وجود دارد : یکی مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و دیگر مراجعه به دفترخانه ازدواج محل عقد و اداره اجرای ثبت و تقاضای صدور اجراییه.برای تشخیص اینکه کدام راه مناسبتر است و نیز اینکه چطور می شود فشار بهتری به بدهکار آورد تا پروسه و تشریفات بهتر و زودتر انجام شود را قاعدتاً کار را باید به یک وکیل با تجربه در زمینه مطالبه مهریه و متخصص در خصوص دعاوی خانوادگی بسپارید.دعوای مطالبه مهریه ممکن است در ابتدا و در نگاه اول دعوای ساده ای به نظر برسد ولی اگر اقدامات راجع به توقیف اموال و انجام فشار به بدهکار به درستی و به موقع انجام نشود ممکن است به هیچ نتیجه ای منجر نگردد.نکته قابل توجه در خصوص مهریه این است که شما در صورتی می توانید مهریه خود را وصول کنید که شوهر (زوج) مالی برای توقیف، مزایده و حراج و وصول مهریه از محل آن داشته باشد.اگر مالی موجود نباشد وکیل و قاضی و دادگاه و نه هیچ کس دیگر نمی توانند برای شما مالی تولید کنند.گاهی اوقات با مراجعه افرادی مواجه می شویم که تقاضای اجرا و وصول مهریه دارند ووقتی از ایشان سوال می کنیم که همسر شما چه اموالی دارد، می گویند هیچ!! سوال اینجاست که چطور می شود از هیچ چیزی درآورد عجیب تر آنکه بعضا در پاسخ و جواب به شدت تعجب ما می گویند اگر همسر مالی داشت که خودم توقیف میکردم و به شما مراجعه نمیکردم!!

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5886

 

مراحل مطالبه و اجرای مهریه 

 • ابتدا دادخواست با عنوان مطالبه مهریه به میزان........... مقوم به مبلغ.......... ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی به همراه ضمائم و مدارک از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه، فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی و در صورتی که طرح دادخواست توسط وکیل صورت گیرد وکالتنامه تمبر شده به دفتر خدمات قضایی ارائه می گردد.

 • خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن آن راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است از دادگاه درخواست تامین خواسته یا توقیف اموال نماید و دادگاه مکلف به قبول آن می باشد.که در این صورت عنوان دادخواست بدین شرح می باشد:
 • مطالبه مهریه و وصول آن بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده با احتساب هزینه دادرسی و خسارات قانونی.
 • قرار تامین باید متعاقب ابلاغ به خوانده فورا اجرا شود.در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد قرار تامین خواسته ابتدا اجرا و سپس به خوانده ابلاغ می گردد.قرار قبول یا رد تامین خواسته قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است.
 • پس از صدور قرار تامین خواسته مدیر دفتر دادگاه قرار صادره را با هدایت خواهان به قسمت اجرای احکام شعبه مربوطه ارسال می نماید که در اینجا پس از کسب دستور مقتضی پرونده اجرایی تامین خواسته تحت نظر مدیر اجرای احکام تشکیل و مراحل آن توسط دادورز اجرا تعقیب می گردد.
 • زوجه در صورتی که مالی از زوج بشناسد می تواند نسبت به معرفی آن اعم از منقول و غیر منقول به دادورز مربوطه اقدام نماید که در این صورت پس از طی تشریفات قانونی نسبت به اخذ دستور توقیف مال مورد نظر به استناد قرار تامین خواسته صادره توسط دادورز اقدام می گردد که مراتب را حسب مورد به اداره ثبت، راهور، مخابرات، بانک دارنده حساب بانکی خوانده و... اعلام نموده و آن مرجع وفق مقررات مکلف به اجرای دستور توقیف صادره می باشد.
 • در غیر این صورت یعنی در صورت عدم معرفی مال از سوی خواهان،خواهان می تواند تقاضای صدور استعلامات مربوط به اداره ثبت،راهور و بانک مرکزی را از شعبه مربوطه بنماید و پس از کسب دستور مقتضی از طریق استعلام اموال خوانده شناسایی گردد و سپس نسبت به توقیف آن از مراجع مربوطه اقدام گردد.
 • پس از تشکیل جلسه دادنامه صادر می گردد که این دادنامه در صورتی که به صورت حضوری صادر گردد ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر و چنانچه به صورت غیابی صادر شود ظرف 20 روز جهت واخواهی و 20 روز جهت تجدیدنظر خواهی  مهلت دارد.
 • در صورت عدم اقدام از سوی خوانده و هم چنین در صورت تایید دادنامه بدوی از سوی مرجع تجدیدنظر رای قطعی می گردد.
 • پس از قطعیت رای لایحه ای تحت عنوان تقاضای صدور اجراییه نسبت به دادنامه مذکور به شعبه تقدیم می گردد که پس از اخذ دستور مقتضی از سوی رئیس شعبه نسبت به تشکیل پرونده اجرایی ااقدام می گردد.
 •  مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نیز ممکن می باشد که از این طریق می توان زوج را ممنوع الخروج نمود.
 • برای ممنوع الخروجی از طریق اجرای ثبت نیازنیست که کل مهریه به اجرا گذاشته شود بلکه می توان با به اجرا گذاردن قسمتی از مهریه نیز نسبت به ممنوع الخروجی زوج اقدام نمود.
 • جهت مشاوره در زمینه مطالبه مهریه و مشورت با وکیل متخصص مهریه و وکیل دعاوی خانوادگی می توانید با دفتر وکالت تماس گرفته و برای مشاوره حقوقی مراجعه کنید.

 

دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال

خواهان : نگین .....  نام پدر : عباس  محل اقامت : تهران.خیابان گیشا ...... . 

خوانده : بهرام ...... نام پدر : محسن  محل اقامت : تهران.خیابان قیطریه...... . 

وکیل : مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... 

تعیین خواسته و بهای آن :  تامین خواسته (مبنی بر مطالبه مهریه به میزان 100 عدد سکه تمام بهارآزادی )

دلایل و منضمات دادخواست :

1- وکالتنامه شماره .... میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 110000 باطل شد.

2- وکالتنامه به شماره ..... مورخ 1394/04/24

3- سند ازدواج به شماره ...... مورخ 1385/03/10

شرح دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

احتراماً اینجانب وکیل خواهان خانم نگین .... به استحضار می رساند؛ موکل به موجب سند نکاحیه شماره .... مورخ دهم خرداد 1385 زوجه شرعی و قانونی خوانده آقای بهرام .... می باشد حال هب موجب این دادخواست در ازاء تعداد یکصد عدد سکه ما فی القباله که بر ذمه زوج (خوانده) می باشد تقاضای صدور و اجرای قرار تامین خواسته از اموال خوانده قبل از ابلاغ به خوانده مقتضی می باشد.

 

توقیف حساب بانکی بابت مهریه - اجرای احکام

بسمه تعالی

ریاست محترم بانک ....

با سلام

احتراماً حسب دستور ریاست محترم شعبه 271 مستدعی است پس از بررسی چنانچه آقای بهرام .... فرزند محسن چنانچه در آن بانک دارای حساب می باشند تا میزان 90 میلیون تومان بابت مهریه خانم نگین ..... توقیف و نتیجه را به این دادگاه اعلام فرمایید.

مدیر دفتر و اجرای احکام شعبه 271 دادگاه عمومی حقوقی خانواده 2 تهران

 

توقیف سهام شرکت بابت مهریه - اجرای احکام

بسمه تعالی

ریاست محترم بانک ....

با سلام

مستدعی است پس از بررسی چنانچه آقای بهرام .... فرزند محسن دارای هر نوع سهام در آن شرکت می باشند تا میزان نهصد و پنجاه میلیون ریال بابت مهریه خانم نگین ... توقیف و نتیجه را به این دادگاه اعلام فرمایید.

مدیر دفتر و اجرای احکام شعبه 271 دادگاه عمومی حقوقی خانواده 2 تهران

 

 

قرار تامین خواسته و توقیف اموال بابت مهریه

پرونده کلاسه : .........

مرجع رسیدگی : شعبه 271 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران

شماره دادنامه : .....

خواهان : خانم نگین .... فرزند عباس با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها .... .

خوانده : آقای بهرام ..... فرزند محسن   به نشانی : تهران.خیابان قیطریه  ...... .

خواسته : تامین خواسته

گردشکار - خواهان به شرح بالا بطرفیت خوانده دادخواستی بخواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن به کلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه 271 دادگاه عمومی و حقوقی تهران بتصدی امضاء کننده زیر و در غیاب خوانده تشکیل است با بررسی اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود.

قرار دادگاه - توقیف اموال و تامین خواسته

نظر به اینکه خواهان دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است و چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه باستناد مادتین 108 و 117 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته 100 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل ریالی آن از اموال بلامعارض خوانده را تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است .قرار قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

رییس شعبه 271 دادگاه عمومی حقوقی خانواده 2 تهران 

 

رای دادگاه مطالبه مهریه

پرونده کلاسه : .....

مرجع رسیدگی : شعبه۱ ۲۷ دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده ۲ (ونك) تهران

تصمیم نهایی شماره : .....

خواهان : خانم نگین ........ فرزند عباس  با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها .... .

خوانده : آقای بهرام ......  به نشاني تهران-خیابان قیطریه ........ .

خواسته : مطالبه مهریه

گردشکار - دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه مهریه 

در اين پرونده خواهان خانم نگین ..... با وکالت آقای مسعود محمدی دادخواستی بخواسته مطالبه مهریه به تعداد ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به طرفیت خوانده آقای بهرام ..... تقدیم داشته است با توجه به سند نکاحیه شماره ..... دفتر رسمی ازدواج شماره ... وجود رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده محرز است و خوانده علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده است لذا با احراز رابطه زوجیت و از آنجانیکه با وقوع عقد نکاح زوجه مالک مهر می گردد مستندا به ماده 1082 قانون مدنی و مواد ۵۱۵ ۱۹۸، 519 قانون آنین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در اين دادگاه می باشد.
رئیس شعبه ۲۷۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
 

 

مطالب مرتبط با مطالبه مهریه:

1- آیا مهریه فقط تا 110 سکه قابل مطالبه است؟

2- حق حبس زوجه در رابطه با شرایط زوج

3- مهریه عندالمطالبه، مهریه عندالاستطاعه

4- دادخواست مطالبه وجه چک و توقیف اموال

5- تقویم مهریه به نرخ روز

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
هزینه دادرسی مطالبه مهریه 3/5 درصد خواسته که البته راه هایی وجود دارد که یک وکیل با تجربه و متخصص دعاوی خانواده می تواند این هزینه ها را بسیار کاهش دهد.مثلا برای 100 سکه در حال حاضر هزینه دادرسی حدوداض 35 میلیون تومان می شود که با روش هایی ما آن را به کمتر از 2 میلیون تومان می رسانیم.هزینه حق اوکاله وکیل هم مبتنی بر توافق بین طرفین است.
به طور متوسط و حسب مورد ممکن است مراحل مطالبه مهریه از ابتدا تا زمان قطعیت و قابلیت اجرا چیزی در حدود 4 تا 8 ماه طول بکشد.
خیر، مهریه هر چقدر که باشد (حتی 10000 سکه) امکان مطالبه آن وجود دارد و حکم محکومیت طرف صادر می شود.ولی فقط تا 110 سکه می شود حکم جلب طرف را گرفت آن هم در صوررتی که طرف دادخواست اعسار نداده باشد و یا اعسار وی به اثبات نرسیده باشد.
مرجع صالح برای درخواست صدور اجراییه ثبتی یا اجرای مهریه ابتدا دفترخانه ازدواج و سپس اداره اجرای ثبت و مرجع صالح برای دادخواست مطالبه مهریه ابتدا دفتر خدمات قضایی و سپس شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده.
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.