چهارشنبه, 17 خرداد,1402
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 26 اسفند 1399
لایحه تجدیدنظر تهدید - توهین - درگیری

 لایحه تجدیدنظر تهدید - توهین - درگیری

عناوین مجرمانه ای مانند تهدید، توهین، فحاشی، قذف و درگیری فیزیکی معمولا با یکدیگر همراه می شوند به این دلیل که وقتی یکی از اینها واقع می شود طرفین به جهت عصبانیت و از دست دادن کنترل خویش به راحتی مرتکب اقدامات مجرمانه دیگر می شوند.به عبارت دقیق تر مثلاً وقتی دو نفر به صورت فیزیکی با هم درگیر می شوند ممکن است اقدام به فحاشی، توهین و تهدید یکدیگر نیز بنمایند.از همین رو است که معمولا در شکواییه شخص قربانی اقدام به طرح همه ی این عناوین در یک شکواییه می نماید.در عمل مجازات های تعزیری با هم جمع نمی شوند و فقط مجازات جرم اشد اعمال خواهد شد و همچنین عناوین متعدد (تعدد مادی) می تواند از موجبات تشدید مجازات هم باشد.در ادامه یک نمونه لایحه دفاعیه که از سوی وکیل برای دفاع از اتهام تهدی، توهین و درگیری فیزیکی تنظیم شده است به اطلاع مخاطبان گرامی می رسد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 20533

 

متن لایحه تجدیدنظر خواهی توهین - تهدید - درگیری

قضات و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان

احتراماً باعرض سلام و تحیات اینجانب مینا کاویانی با تقدیم وکالتنامه شماره .... در فرجه ی قانونی مراتب اعتراض خود نسبت به دادنامه شماره .... صادره از شعبه 1029 دادگاه کیفری2 با موضوع محکومیت به اتهام توهین و تهدید و ایراد ضرب عمدی اعلام می داریم و جهت تنویر ذهن آن عالی مقامان شرح ماواقع را طی یک مقدمه به استحضار عالی می رسانیم :

معروض می دارد که موکل خانم مریم ..... به مدت یکسال و نیم در مطب تجدیدنظرخوانده محترم مشغول به فعالیت بوده اند لذا به دلایل مختلفی از قبیل بی نظمی مطب فرد نامبرده و نارضایتی مراجعین به ایشان و اینکه ایشان پزشک نبوده اند و به طور غیرقانونی اقدام به تأسیس مطب نموده اند طی اعلام قبلی مراتب قطع همکاری خود را از سه ماه قبل از وقوع حادثه به مشارالیه اعلام داشتند. بنابراین موکل جهت وصول مطالبات خود بابت فعالیت در مطب طی چندین تماس تلفنی و پیامکی از تجدیدنظرخوانده تقاضای ملاقات حضوری و انجام تسویه حساب نمودند و لیکن مشارالیها به بهانه های مختلف از انجام این کار طفره می رفته و النهایه موکل و همسر ایشان در مورخ 94/10/17 به مطب تجدیدنظرخوانده مراجعه می نمایند.  

همسر موکل در اتاق انتظار در کنار مراجعین نشسته و موکل وارد اتاق تجدیدنظرخوانده شده و از نامبرده تقاضا نموده که درخصوص تسویه ی مطالبات فی مابین،تکلیف را مشخص کند ولیکن تجدیدنظرخوانده به گفته های  موکل توجهی ننموده و با بی اعتنایی قصد خروج از اتاق را داشته که موکل مانع خروج او شده. طی این ماجرا تجدیدنظرخوانده عصبانی شده و با موکل درگیر می شود. همسرموکل نیز پس از شنیدن سروصدا قصد مداخله داشته که منشی تجدیدنظرخوانده مانع ورود او می شوند. پس از این اتفاق، منشی مطب با نیروی انتظامی تماس گرفته که پس از حضور نیروی انتظامی و صورتجلسه نمودن مراتب، موکل و همسرش از مطب خارج می شوند. النهایه تجدیدنظرخوانده اقدام به شکایت کیفری مبنی بر تهدید، توهین، تخریب عمدی و ایجاد ضرب عمدی نمودند که پس از صدور کیفر خواست به شعبه 1029 دادگاه کیفری 2 ارجاع شد که متأسفانه به دلیل عدم توانایی موکل دفاع از حقوق خود و عدم توجه قاضی بدوی به سستی دلایل، منجر به صدورحکم محکومیت مبنی بر جزای نقدی به مبلغ 1/000/000 ریال و 74 ضربه شلاق و پرداخت یک و نیم هزارم دیه علیه موکل نامبرده شد.

نظر به مراتب فوق، دفاعیات ذیل را جهت اثبات مخدوش و غیر موجه  بودن رأی صادره از دادگاه بدوی به استحضار می رسانم :

همانطور که از محتویات پرونده قابل استنباط است. شهود تعرفه شده توسط تجدیدنظرخواه متفقاً در اظهارات خود گواهی نموده اند که موکل، خانم مریم .... را مورد فحاشی و توهین و تهدید و ضرب عمدی قرارداده است اما هیچ یک از شهود به صداقت عنوان ننموده که موکل دقیقاً از چه الفاظی استفاده کرده است. زیرا همانطور که استحضار دارید جرم توهین و تهدید در قانون دارای تعریف است و طبق قانون هر لفظی مصداق تهدید و توهین نیست در واقع شهادت شهود بسیار کلی و مبهم است و قدرمتیقی  از اظهارات ایشان جهت اثبات جرم توهین و تهدید به دست نمی آید. توضیح اینکه شهود میبایست در اظهارات خود به طور مشخص الفاظی که مورد استفاده ی موکل قرارگرفته است را بیان می نمودند تا قاضی بدوی صدق عنوان مجرمانه ی توهین و تهدید را احراز نمایند. که به نظر می رسد حکم صادره به این دلیل عاری از قطع و یقین قاضی و خالی از دقت لازم قضایی است.

 

1- شهود تعرفه شده توسط تجدیدنظرخوانده بعضاً ، رابطه ی خادم و مخدومی با نامبرده داشته اند (کارمند و آبدارچی). پر واضح است که بی طرفی و ذینفع نبودن مشارالیهم در این موضوع محل ظن و تردیداست و از مطالعه ی اظهارات ایشان به وضوع مشخص است که جملگی با هماهنگی قبلی در اظهارات خود دقیقاً از جمله بندی واحد و ادبیات مشابه استفاده نموده اند. و بعضی دیگر که به عنوان بیمار و مراجعه کننده به مطب معرفی شده اند اصلاً در آن جلسه و زمان، در آن مکان حضور نداشته اند. درخصوص ساختگی بودن متن شهادت شهود و ناشی از تبانی بودن آن توجه حضرات قضات را به این جمله که در اظهارات همگی شهود در صورتجلسه کلانتری آمده جلب می نمایم،

 

2- شهادت شهود صرفاً در کلانتری استماع گردیده و هیچ یک از شهود درجلسه رسیدگی دادگاه احضار نشده و شهادت آنان استماع نگریده است و قاضی بدوی صرفاً به استناد اظهارات شهود در مرحله تحقیقاتی حکم به محکومیت موکل صادر نموده اند در صورتیکه با توجه به مبهم و کلی بودن اظهارت شهود، جهت احراز عناوین مجرمانه توهین و تهدید احضار شهود و استماع شهادت آنان توسط قاضی محترم بدوی ضروری می نمود. به عبارت اخری شهادت وقتی می تواند دلیل وقوع جرم و موجه قطع گردد که توسط قاضی استماع شود.

 

3- تجدیدنظرخوانده ی محترم و وکیل ایشان در اظهارات خود به کرات به فلیم دوربین امنیتی که به رؤیت پلیس کلانتری رسیده است استناد نموده و خواهان صدورحکم محکومیت علیه موکل شده اند در صورتیکه مطابق اظهارات ضابطین نیروی انتظامی در صورتجلسه ی بازبینی، با توجه به اینکه دوربین امنیتی صدا را ضبط نکرده است، حرکات و گفتاری که از موکل سرمیزند چطور می تواند نشان از فحاشی و تهدید و توهین باشد!!! در واقع مرجع مذکور، در عمل تهدید و توهین را از طرز رفتار و عکس العمل موکل  استنتاج نموده است. در صورتیکه طبق اصول حقوقی،حدس و ظن و گمان برای انتساب فعل مجرمانه به متهم کفایت نمی کند بلکه باید با قطع و یعقین همراه باشد.

 

4- همانطور که در صورتجلسه رسیدگی بدوی مضبوط است درخصوص اتهام تهدید، قاضی از شاکی می پرسد، چطور مورد تهدید واقع شدید و شاکی پاسخ می دهد، (متهم به من گفته اگه پول من را ندهی به همکارانی که تو را می شناسند می گویم که پول من را خورده ای) آیا به نظر شما و به راستی صرف این عمل و اقدام و الفاظ مثبت تهدید و مستوجب مجازات است؟

 

در نهایت با توجه به مطالب معنونه و توجهاً به دفاعیات ماهوی درخصوص مخدوش بودن دلایل مورد استفاده تجدیدنظرخوانده و فقدان شرایط قانونی شهود و نیز جلب نظر حضرات قضات محترم دادگاه تجدیدنظر به شرایط شغلی و سابقه موکل که یک پزشک شریف و با حسن سابقه شغلی و فاقد سابقه ی کیفری هستند، تقاضای نقض رأی معترض عنه و صدور حکم برائت موکل را دارم.

باتشکر و تقدیم احترام

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.