چهارشنبه, 02 فروردین,1402
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

ارسال سوال حقوقی و درخواست

آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 04 آبان 1400

 پیگیری کارهای حقوقی توسط وکیل رسمی (غیر دادگستری)

باسلام

آیا امکان وکالت دادن به شوهر برای رسیدگی به امور قضایی و حقوقی خانومش در دادگاه ها و مراجع حقوقی وجود دارد؟ آیا این همان وکالت اتفاقی است ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1154

پاسخ – آیا غیر از وکیل دادگستری می تواند در دادگاه حاضر شود ؟

  • پیگیری کارهای حقوقی توسط وکیل غیررسمی در دادگاه ها با اعطای وکالت به شخصی که پروانه ی وکالت نداشته اما  دارای معلومات حقوقی باشد، تحت عنوان وکالت اتفاقی امکان پذیر می باشد.
  • وکلای اتفاقی که اجازه ی حضور در دادگاه برای دفاع در مراجع قضایی و پیگیری در مراجع غیرقضایی را دارا می باشند، باید شرایطی زیر را داشته باشند :

1- دانش حقوقی داشته باشد.

2- وکیل دادگستری نبوده و پروانه وکالت نداشته باشد.

3- خواهان وکالت اتفاقی تنها سه بار در سال می تواند این کار را انجا دهد.

4- وکالت اتفاقی تنها برای بستگان امکان پذیر می باشد. (این بستگان نسبی و سببی که وکیل اتفاقی وکالت آن ها را برعهده گرفته است تا درجه دوم از طبقه سوم می باشد.

  • شخصی که وکیل دادگستری نبوده و دانش حقوقی خوبی دارد وکالت در دادگاه ها را تنها برای افراد زیر می تواند عهده دار شود:

پدر و مادر و فرزندان و فرزندانِ فرزندان

اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها
اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها

  • لازم به ذکر است که این موارد در خصوص بستگان نسبی یعنی کسانی که وکیل اتفاقی با آنها رابطه ی خونی دارد می باشد اما وکالت اتفاقی در مورد بستگان سببی یعنی بستگانی که وکیل اتفاقی از طریق ازدواج با آن ها نسبت دارد هم ممکن است.
  • برای اخذ وکالت اتفاقی باید از کانون وکلا درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی را داد.
  • همچنین به موجب ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد.  بنابراین وکیل اتفاقی همانند وکیل دادگستری می تواند اختیار امر دادرسی را برعهده گیرد منتها به موجب ادامه ی همین ماده، برخی موارد نیاز به تصریح موکل در وکالتنامه دارد و در صورتی که تصریح نشود، وکیل اختیاری در مورد آنها نخواهد داشت.
  • برای نمونه مواردی که نیاز به تصریح در وکالتنامه دارند می توان به وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، وکالت در مصالحه و سازش، وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، وکالت در توکیل و..اشاره نمود. 

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص پیگیری کارهای حقوقی توسط وکیل رسمی (غیر دادگستری)

♦ در خصوص سوالی که مطرح فرمودید باید گفت پیگیری کارهای حقوقی توسط وکیل رسمی (وکیل غیردادگستری) فقط در قالب وکالت اتفاقی و با شرایطی که گفته شد امکان دارد.

♦ منتها باید توجه نمود که برای انجام برخی اقدامات، مطابق ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی شما نیاز به تصریح برخی اقدامات دارید تا وکیل شما اختیار انجام را دارا باشد و در غیر این صورت اقدامات او در مورد آنها نافذ نخواهد بود.

♦ همچنین لازم به ذکر است که با وجود اینکه هریک از اصحاب دعوا به موجب قانون میتوانند برای خود وکیل انتخاب نمایند اما در صورتی که دادگاه حضور خود شخص را لازم بداند او شخصا مکلف به حضور در دادگاه می باشد. 

♦ تاکید می شود در غیر از قالب وکالت اتفاقی وکیل رسمی و مدنی (وکیل غیر دادگستری) حق هیچگونه دخالت مستقیم در پرونده های حقوقی و قضایی و حق مراجعه به دادگستری را ندارد اما می تواند از طرف موکل و اصیل اگر اختیار لازم را داشته باشد یک وکیل دادگستری انتخاب کند و اختیارات خود را به وکیل دادگستری توکیل و تفویض نماید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

 

مستندات قانونی - وکالت دادگستری - غیر دادگستری

ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی
وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وکالتنامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. در صورتیکه وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یاکنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقدمامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری باهمکاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او راتصدیق نمایند.
تبصره- در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز انچه را که موکل استثناء کرده باشد، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:.
۱ - وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
۲ - وکالت در مصالحه و سازش.
۳ - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۴ - وکالت در تعیین جاعل.
۵ - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
۶ - وکالت در توکیل.
۷ - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۸ - وکالت در دعوای خسارت.
۹ - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
۱۰ - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱ - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲ - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳ - وکالت در ادعای اعسار.
۱۴ - وکالت در قبول یا رد سوگند
تبصره ۱- اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود.
تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند.

ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.

ماده 2 قانون وکالت
اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

ماده 1 آیین نامه ی صدور جواز وکالت اتفاقی
درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده‎دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

ثبت امتیاز
نظرات

شنبه, 27 فروردین,1401

کیومرث بتیانه

باسلام واحترام
ایا همسردارای دانشنامه حقوق میتواند از برادر شوهرش وکالت اتفاقی ازکانون دریافت ودفاع نماید

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.