یکشنبه, 13 اسفند,1402
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 آبان 1400

 مهلت اعتراض به نظر کارشناس

آیا می توانم زود تر یعنی 2 ماه بعد از اعلام قیمت کارشناسی شده و قبل از مزایده دوم، درخواست مجدد کارشناسی بدهم بدلیل تورم؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 6695

پاسخ - اعتراض به نظر کارشناس

  • در برخی موارد به دلیل پیچیدگی، تخصصی و فنی بودن موضوعی که در دادگاه مطرح می شود، قاضی پرونده برای تصمیم گیری بهتر و کارآمد نیاز به نظریه یک کارشناس خبره در خصوص موضوع مطرح شده دارد و بدون وجود نظریه کارشناسی ممکن است دادگاه تصمیمی بگیرد که این تصمیم به دلیل آشنا نبودن کامل دادگاه با موضوع مطرح شده منجر به تضییع حقوق افراد جامعه گردد.
  • باید توجه داشت که با توجه به این موضوع بحث تشکیل نهاد کارشناسی در رویه قضایی مطرح گردید و قانون جدید مربوط به آن نیز در سال 1381 تصویب گشت.
  • باید به این نکته مهم اشاره گردد که گرچه ارجاع به کارشناس در برخی موارد ضروری گشته است و در صورتی که موضوع کارشناسی نشود و کارشناس نظر خود را در خصوص موضوع مطرح شده اظهار ننماید حتی ممکن است که دادخواست و دعوا توسط دادگاه رد شود ولی به طور کلی با بررسی قوانین و مقررات و همچنین رویه قضایی می توان به این نکته پی برد که که دادگاه ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نمی باشد و می تواند به صورت مستقل در رابطه با موضوع مطرح شده تصمیم گیری نماید.
  • در بعضی مواقع ممکن است طرفین یا یکی از طرفین دعوا نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند لذا قانونگذار به این موضوع توجه داشته است و شرایطی را برای اعتراض به نظریه کارشناسی در قوانین درنظر گرفته است.
  • با توجه و بررسی ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی می توان به این نکته پی برد که قانونگذار مهلت یک هفته ای را پس از ابلاغ اخطاریه کارشناس برای اعتراض طرفین دعوا به نظر کارشناس در نظر گرفته است و طرفین می توانند اعتراض کتبی خود را در مهلت مقرر به دست دفتر دادگاه برسانند.
  • همچنین در ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی نیز اشاره شده است که طرفین دعوا می توانند ظرف 3 روز اعتراض خود را به دفتر دادگاهی که حکم بوسیله آن اجرا می گردد برسانند.
  • در خصوص امور کیفری نیز قانونگذار با توجه به ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا مهلت یک هفته ای را برای اعتراض به نظر کارشناس در نظر گرفته است.
  • نکته قابل توجه این است که که قانونگذار مراحل مختلفی را برای اعتراض به نظر کارشناس در نظر گرفته است در مرحله اول اعتراض، موضوع به برای کارشناسی به هیئت 3 نفره ارسال می گردد و اگر طرفین به نظر کارشناسی هیئت مذکور نیز اعتراض داشتند موضوع به ترتیب در هیئت های پنج، هفت، نه و یازده نفره کارشناسی مطرح می گردد ولی باید توجه داشت که اعلام کفایت اعتراض به نظر کارشناس با دادگاه می باشد.
  • باید به این مسئله مهم توجه داشت که در برخی موارد اعتراض طرفین دعوا به ارزیابی کارشناس می باشد. این موضوع در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی شده است.
  • در تبصره ماده یاد شده آمده است که در برخی موارد كه انجام معاملات مستلزم تعيين و مشخص شدن قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي می باشد نظريه اعلام شده حداكثر تا شش ماه از‌تاريخ صدور معتبر خواهد بود. با توجه به متن ماده باید توجه داشت که در خصوص مهلت اعتبار شش ماهه، کلمه حداکثر نوشته شده است لذا با توجه به میزان تورم و تغییرات لحظه ای که ممکن است وجود داشته باشد برای جلوگیری از تضضیع حقوق افراد جامعه و همچنین تغییرات بنیادین اوضاع و احوال، می توان حتی زودتر از موعد 6 ماهه در این خصوص اعتراض نمود.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مهلت اعتراض به نظر کارشناس

♦ در خصوص پاسخ به این سوال باتوجه به مطالب فوق شما می توانید طبق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به قیمت اعلام شده اعتراض نمایید و درخواست کارشناسی قیمت به صورت مجدد را خواستار شوید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

 

مستندات قانونی - اعتراض به نظر کارشناس

اصل 34 قانون اساسی

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل 167 قانون اساسی

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت اماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.

ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری

جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.

ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی

قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

اظهارنظر كارشناسي بايد مستدل و صريح باشد و كارشناسان رسمي مكلفند نكات و توضيحاتي كه براي تبيين نظريه ضروري است و يا‌توسط شوراي عالي كارشناسان مشخص مي‌گردد به طور كامل در آن منعكس نمايند. كارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر‌كارشناسي را به طور كتبي و در مهلت مقرر به مراجع ذي‌ربط تسليم و نسخه‌اي از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد. 
‌تبصره - در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداكثر تا شش ماه از‌تاريخ صدور معتبر خواهد بود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی حقوقی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.