ﺳﻪشنبه, 01 خرداد,1403
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

نمونه آراء محاکم
تاریخ انتشار: جمعه 15 فروردین 1399
نمونه پرونده عملی صدور حکم رشد

 نمونه پرونده عملی صدور حکم رشد

مطابق قانون، اماره ورود به سن رشد هجده سال تمام است یعنی در روز اول شروع نوزده سالگی فرد قاعدتاً رشید محسوب می شود.هر چند که در عمل و در قوانین موضوعه چنین چیزی به صراحت نیامده و حتی قانونگذار بعد از انقلاب قاعده مورد اشاره را نسخ نموده است ولی رویه قضایی هنوز هم به این قاعده پایبند است.با این وجود امکان اینکه فردی قبل از سن هجده سال تقاضای حکم رشد بنماید وجود دارد به شرط اینکه بالغ شده باشد.سن بلوغ هم در قانون برای دختر نه سال تمام قمری و برای پسر پانزده سال تمام قمری است.مرجع صالح برای رسیدگی و صدور حکم رشد دادگاه خانواده است.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 10300

پرونده عملی تقاضای صدور حکــم رشد

دادخواست صدور حکم رشد

مرجع رسیدگی : شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی 

کلاسه پرونده : ......................

وقت رسیدگی : 84/05/25

خواهان : سهیلا ...............

خوانده: دادستان محترم ..............

خواسته: تقاضای صدور حکم رشد

دلائل و منضمات : فتوکپی شناسنامه

متن دادخواست حکم رشد

ریاست محترم دادگاه عمومی 

احتراماً به استحضار میرساند اینجانب سهیلا....... به شماره شناسنامه ........ صادره از تهران  متولد تهران شخصی هستم که از نظر جسمانی واستخوانی و عقلی به رشد کافی رسیده ام و از طرفی پدرم مرحوم شده است لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم رشد خود را دارم.   

 

گردشکار : دادخواست مورخ 94/5/7 دردفتر کل ثبت گردید وجهت رسیدگی به شعبه 8 عمومی ارجاع گردید.وقت رسیدگی به تاریخ 94/5/25 ساعت 10 صبح تعیین شد.

 

صورتجلسه تقاضای صدور حکم رشد

به تاریخ 94/5/25 دروقت مقرر شعبه 8 بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است خواهان حضور دارد لایحه ای از قبل آن واصل نشده است خواهان اظهار داشت خواسته بشـرح دادخواست تقدیمی است متقاضـی مدعـی است متولد 69/3/29 می باشد و از نظرجسمی وعقلی دارای رشد می باشد که دادگاه از وی مصاحبه بعمل آورد و در زمینه های مختلف از متقاضی سؤالاتی شد که رشد وی احراز گزدید متقاضی پاسخ کلیه سؤالات را بخوبی دادند و از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نمود.

 

 

 

رأی دادگاه در خصوص حکم رشد

در خصوص دادخواست خواهان... بطرفیت دادستان محترم  بخواسته صدور حکم رشد نظر به ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات متقاضی و مصاحبه حضوری با وی و باعنایت به تاریخ تولد نامبرده که مورخه 69/3/29 می باشد و نظر به وضعیت ظاهری و جسمانی و ذهنی متقاضی، دادگاه نامبرده را دارای رشد کافی و عقلی دانسته مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی حکم به رشد فکری مشارالیهما صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر می باشد.

 

 

نظر نهایی در خصوص تقاضای حکم رشد

مـاده 1210 قانـون مدنی بیـان میدارد : هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به  سن بلوغ  به عنوان جنـون یا عدم رشد محجـور نمـود مگـر آنکـه عدم رشد یا جنون او ثابت باشد. بنابراین اصـل براین است که هـرکس بعد از رسیدن به سن بلوغ رشید محسـوب میشود مگـر آنکـه عـدم رشـد  او ثـابت باشد. البتـه تبصـره 2 همـان مـاده بیـان میدارد: اموال صغیری را بالغ شده است درصـورتی می توان به او داد که رشـد او ثابت شده باشد؛ درخصـوص پرونده فوق نکته قابل ذکـری به نظـر نمی رسد قاضـی محتـرم با توجـه به سـوالاتی که از خواهـان نمـودند وبا توجـه به  وضعیت ظاهـری و جسمـانی و ذهنی متقـاضی، نامبـرده را دارای رشد کافـی و عقلی دانسته مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی حکم رشد فکری نامبرده را صادر نمودند.  

 

 

مطالب مرتبط با حکم رشد:

2- تامین دلیل در رویه قضایی، مفهوم، کاربردها

3- سوگند و قسم به عنوان دلیل برای اثبات دعوا

4- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

5- روش دفاع و ایراد در دادگاه و جلسه رسیدگی و ایرادات دادرسی

ثبت امتیاز
نظرات

شنبه, 11 بهمن,1399

star

وقت بخیر.تو خواسته ای که پدر خواهان زنده باشه خوانده پدر شخص میشه؟

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
آرشیو موضوعی
نمونه پرونده دعاوی حقوقی
نمونه پرونده دعاوی کیفری
نمونه پرونده دعاوی خانواده
سایر پرونده ها و موضوعات
مطالب و موضوعات مهم
Skip Navigation Links.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.