جمعه, 08 بهمن,1400
تلفن تماس و مشاوره

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 مهر 1400
نمونه قرارداد مشارکت - همکاری - سرمایه گذاری

 نمونه قرارداد مشارکت - همکاری - سرمایه گذاری

 

 

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2482

شرکت نامه - قرارداد مشارکت و همکاری

ماده یک: نام و نوع شرکت

شرکت ....... (با مسئولیت محدود) با شماره ثبت ................. و شماره اقتصادی ............... 


ماده دو: مشخصات و  اقامتگاه قراردادی شرکا

  1. آقای حمید ......... با شماره ملی:  .............. به نشانی: ................... .
  2. آقای احمد ......... با شماره ملی: ..............  به نشانی: ................... .

ماده سه : موضوع قرارداد

  1. همکاری و مشارکت در تولید مصنوعات چوبی ، واردات مواد اولیه و فروش آن
  2. ................. .
  3. ................. .

ماده چهار:آورده هر یک از شرکا

بند یک- آقای حمید ......

1- سرمایه نقدی

2- سرمایه غیر نقدی

3- 50 درصد خرید کل دستگاه ها مطابق لیست پیوست شرکت نامه

4- 50 درصد کلیه هزینه های راه اندازی مطابق لیست پیوست شرکت نامه

5- دانش فنی و تجربی

6- مدیریت و بازاریابی فروش

بند دو- آقای احمد ........

2-1- سرمایه نقدی

2-2- سرمایه غیر نقدی

1- 50 درصد خرید کل دستگاه ها مطابق لیست پیوست شرکت نامه

2- 50 درصد کلیه هزینه های راه اندازی مطابق لیست پیوست شرکت نامه

3- انجام تشریفات گمرکی و پروسه ترخیص کالاها از مبادی ورودی و گمرکات

تبصره: ارزش آورده هر شریک معادل 50 درصد دارایی های عینی و اعتباری شرکت می باشد.

تبصره دو: هزینه های راجع به طی تشریفات گمرکی از جمله استخدام ترخیص کار و پرداخت عوارض و جرایم احتمالی از محل ........................ می باشد.


ماده پنج: مدت مشارکت

اعتبار این قرارداد تا زمان بقای شرکت تجاری ...... می باشد .

تبصره یک: در صورت تمایل و توافق شرکا مفاد این قرارداد با ضمیمه الحاقیه یا اصلاحیه قابل تعدیل و تغییر می باشد.


ماده شش: نشانی کامل محل شرکت

محل شرکت واقع در اشتهارد ......... می باشد که صرفا دارای 47052 متر سوله و 500  متر فضای اداری و انشعابات آب و گاز و برق است و سایر امکانات مستقر در محل شرکت، متعلق به شرکت ........ می باشد.

تبصره یک: محل کارخانه در قالب قرارداد اجاره برای مدت 10 سال تمام شمسی میان آقای احمد ..... (مالک ملک) و شرکت در اختیار شرکت قرار می گیرد.

تبصره دو:  طرفین به موجب این شرکت نامه متعهد گردیدند ظرف یک ماه از تاریخ امضای این شرکت نامه نسبت به تنظیم اجاره نامه میان آقای احمد ..... از یک سو و شرکت ..... (با امضای هردو شریک) اقدام نمایند.


ماده هفت: ترتیب تقسیم سود و زیان

بند یک - سود هر یک از شرکا 50 درصد از سود خالص شرکت می باشد که پس از کسر هزینه های شرکت اعم از دیون و تعهدات مالی و ............... بین دو شریک تقسیم می گردد.

بند دو -  .................... .

بند سه -  ................... .

بند چهار -  ................. .


ماده هشت: مدیریت شرکت و وظایف و اختیارات ایشان

بند یک- در زمان انعقاد این شرکت نامه آقای حمید .... بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای احمد ..... بعنوان مدیر عامل شرکت .... انتخاب شده و فعالیت می نمایند.

بند دو- برای مدیریت سرمایه شرکت و انجام امورات اجرایی مرتبط با موضوع مشارکت و سرمایه گذاری و نظارت بر آن و هر گونه امور مربوط به نوع و نحوه استفاده از سرمایه مشارکت در داخل و خارج از کشور و نیز به منظور اداره و کنترل مسائل فنی راجع به پروسه تولید، آقای ...................  به عنوان مدیر اجرایی عمل می نماید.

بند سه - شرکا متعهد هستند حداقل هر ......... ماه یکبار جلسه ای جهت بررسی موضوعات مختلف مشارکت تشکیل و صورتجلسه مربوطه را در سوابق بایگانی نمایند.
بند چهار - ................... .
بند پنج - ..................... .
بند شش - ................... .
بند هفت - ................... .


ماده نه : سایر حقوق و تعهدات طرفین

بند یک- كليه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد های اسلامی و با امضای هردو شریک همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

بند دو- کلیه مجوزها اعم از این که توسط شرکا اخذ شود و یا روی ملک مورد اجاره گرفته شود منحصرا متعلق به شرکت کلیک چوب می باشد و هیچ یک از شرکا نمی تواند ادعای ذیحقی یا مالکیت نسبت به آن ها را داشته باشد.

بند سه-  درآمد های نقدی و غیرنقدی حاصل از مشارکت به حساب شرکت واریز می گردد و برداشت از حساب شرکت صرفا با امضای هردو شریک امکان پذیر می باشد.

بند چهار- ............................. .

بند پنج- ............................... .

بند شش- .............................. .


ماده ده: ورود و خروج از مشارکت

بند یک- ورود شخص جدید به شرکت: به غیر از موارد قهری که احد از وراث هر یک از شرکا به نمایندگی از سایر ورثه جانشین مورث خود می شود، ورود هر شخص جدید به شرکت منوط به تائید و تصویب هردو شریک خواهد بود.

بند دو- خروج از شرکت:

در صورت عدم تمایل هر یک از شرکا به ادامه مشارکت،  موظف است ظرف ...... ماه قبل از خروج از شرکت تصمیم کتبی خود را به شریک دیگر اعلام نماید.


ماده یازده: خاتمه قرارداد

 هر دو شریک می توانند با توافق یکدیگر قرارداد را اقاله نموده و نسبت به تسویه حساب ها بر اساس درصد مشارکت اقدام نمایند.


ماده دوازده: نسخ قرارداد

این شرکت نامه در تاریخ ................................... فیما بین شرکا در کمال صحت عقل و سلامت اراده و اختیار در 12ماده و در2 نسخه متحد المتن 5 صفحه ای که هردو نسخه آن دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و در حکم واحد می باشند در حضور شهود زیر تنظیم گردید و در اختیار هر دو شریک قرار گرفت و از تاریخ امضاء برای شرکا و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد.

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص قراردادها

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.