Translate site

 

تماس با وکیل

88549610-88549612

09123708431

mohamadioffice

دریافت تلفن و آدرس دادگران حامی

جهت دریافت تلفن و آدرس دادگران بر روی تلفن همراه، شماره خود را وارد نمایید:

 1. تلفن همراه(*)
  شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

تماس با وکیل الزام به اخذ صورت مجلس؛ وکیل املاک؛ وکیل متخصص دعاوی ملکی؛ وکیل ملک؛ وکیل ملکی: 88549610

دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

الزام به اخذ صورتمجلس یک نوع دعوای ثبتی و ملکی است  که در واقع توسط خریداران املاک مطزح میگردد. اصولا خریداران املاک عجله زیادی دارند که هر چه سریع تر سند ملک مورد معامله به نام ایشان تنظیم گردد. در این راستا جهت تنظیم سند ؛ میبایست مقدمات و تشریفات زیادی طی گردد که یکی از آنها ، تنظیم صورتمجلس تفکیکی می باشد. شایان ذکر است این دعوی، تنها در صورتی مطرح خواهد شد که برای املاک خریداری شده، سابقا سند مالکیت صادر نشده باشد. به طور معمول در قولنامه هایی که برای فروش املاک تنظیم میگردد ، فروشنده که غالبا صاحب سند نیز می باشد، متعهد میگردد که تا تاریخ مشخص، کلیه مقدمات مربوطه جهت اخ ذ پایان کار و نیز صورتمجلس تفکیکی را اخذ نموده و در تاریخ مشخص، سند ملک را به نام خریدار انتقال رسمی دهد. لیکن پس از گذشت مدت زمان اندکی پس ازتنظیم قرارداد، شخص فروشنده به بهانه های مختلف از انجام این تکلیف قانونی و قراردادی خود امتناع ورزیده و خریدار ناچار ازطرح دعوی در مراجع دادگستری خواهد شد. در این نوشتار، ابتدا اقدامات و مراحل قضایی اجمالا مورد بررسی قرار میگیرد و سپس مراحلی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفترخانه های اسناد رسمی جهت اخذ صورتمجلس تفکیکی باید طی شود آورده می شود. به هر متقاضیان می توانند تمامی موارد ذیل را شخصا یا از طریق انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری انجام دهند.

بخش اول: اقدام قضایی

موضوع دادخوست

در صورتی که خریدار تصمیم به طرح دعوی و تقدیم دادخواست در این زمینه را داشته باشد، موضوع دادخواست می بایست« تقاضای محکومیت خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی » یا « تقاضای محکومیت خوانده به انجام تعهد مبنی بر اخذ صورتمجلس تفکیکی» تعیین گردد. لازم بذکر است که بر اساس قواعد دادرسی مدنی، خواسته مزبور در زمره دعاوی مالی بوده و هر خواسته مالی می بایست تقویم گردد. در این رابطه در بخشهای بعدی مفصلا توضیحات لازمه ارائه خواهد شد. اشاره به این نکته نیز لازم و ضروری است که در صورتیکه هدف متقاضی از طرح دادخواست با موضوع الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، نهایتا تنظیم سند رسمی به نام خود باشد باید موضوعات دیگری من جمله «الزام به اخذ پایان کار» و نیز «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال» را نیز در دادخواست مطرح نماید که در بخشهای دیگر سایت توضیحات لازمه داده شده است.

کیفیت رسیدگی به پرونده

نحوه رسیدگی به دادخواست مزبور همانند دیگر دعاوی حقوقی بوده و پرونده امر پس از ثبت در یکی از شعب حقوقی ، وقت رسیدگی تعیین و طرفین به جلسه دعوت خواهند شد. دادگاه نیز پس از بررسی اوراق و اسناد و ادله هر یک از طرفین حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

مرجع صالح برای رسیدگی

اصولا یکی از موارد مهمی که همیشه قبل از طر ح هرگونه دعوی لازم است به آن توجه شود، بررسی دقیق مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به دعوی مزبور را دارد. در خصوص دعوی اخذ صورتمجلس تفکیکی نیز ابتدائا می بایست مرجع صلاحیت دار تعیین گردد تا بدین وسیله از به هدر رفتن وقت و هزینه جلوگیری شود. همانطور که فوقا به آن اشاره شد، هر دعوای مالی می بایست توسط خواهان تقویم گردد. در اینجا تقویم به معنای ارزش گذاری است که ثمره آن در میزان هزینه دادرسی و مرجع صالح تاثیرگذار خواهد بود. بر اساس قوانین فعلی، در صورتی که خواهان دعوی خود را بیش از ۵ میلیون تومان تقویم نماید، مرجع صالح به رسیدگی دادگستری خواهد بود و در غیر این صورت شوراهای حل اختلاف به دعوی مطروحه رسیدگی خواهند کرد. خواهان پس از تشخیص مرجع صلاحیدار ( دادگاه یا شورای حل اختلاف) می بایست در خصوص محلی که در آنجا اقامه دعوی می نماید نیز دقت نماید. در این رابطه باید گفت:

طبق قانون آئین دادرسی مدنی اصل اولیه و اساسی در تعیین صلاحیت، دادگاه محلی است که اقامتگاه خوانده در انجا واقع است. به عبارت دیگر خواهان می بایست دادخواست خود را به دادگاهی تقدیم نماید که طرف دعوی وی در حوزه آن دادگاه سکونت دارد. البته شایان ذکر است که دعاویی که ناشی از قراردادها می باشند این امکان را خواهند داشت که در حوزه دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محلی که قرار بوده است عقد در آنجا به اجرا درآید اقامه گردند. فلذا در صورتیکه دادگاه های چندین محل مختلف صالح به رسیدگی باشند، خواهان مختار خواهد بود که دعوی را در هر یک از آن مراجع اقامه نماید.

خواندگان دعوی

منظور از خوانده، شخصی است که دعوی متوجه وی می باشد و در عرف عوام، به او طرف دعوی نیز گفته می شود. در واقع هر شخصی که خواهان مایل است حق خود را از وی بگیرد، خوانده دعوی است. نکته ای که اکثرا مورد غفلت خواهان ها قرار میگیرد و عواقب زیادی را به بار خواهد آورد آن است که در مواردی که شخص یک مال غیر منقولی را به صورت قولنامه عادی از شخصی خریداری می نماید که شخص مزبور نیز ملک را با قولنامه از شخص دیگری خریداری نموده است؛ در این رابطه حتما می بایست دعوی به طرفیت تمامی سلسله ایادی مطرح گردد تا نهایتا به شخص صاحب سند برسد. یعنی تمامی افرادی که مال مزبور را بین خود مورد خرید و فروش قرار داده اند لغایت شخص صاحب سند می بایست نام ایشان به عنوان خوانده دعوی در دادخواست ذکر گردد. در غیر این صورت دعوی مزبور مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و عواقب زیادی را برای خواهان به دنبال خواهد داشت.

بخش دوم: اقدام در اداره ثبت اسناد و املاک

همانطور که فوقا اشاره شد، در بسیاری از موارد ، و قبل از وقوع هر گونه ا ختلاف، شخص متعهد (فروشنده املاک) تصمیم میگرید که کلیه اقدامات لازم را در جهت تفکیک ملک انجام دهد. در این صورت نامبرده میبیایست کلیه مدارک ذیل را تهیه و به بدین شرح اقدام نماید:

مدراک لازم جهت تفکیک املاک

 1. مراجعه به دفترخانه و اخذ برگ درخواست تفکیک

 2. ارائه برگ مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک محل به ضمیمه نقشه تفکیکی

 3. ارسال درخواست تفکیکی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن به نماینده ثبت

 4. بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید

 5. مراجعه متقاضی به ثبت پس از گذشت دو ماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری جهت ادامه عملیات تفکیک

 6. وصول پاسخ از شهرداری منضم به نقشه تایید شده

 7. مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه

 8. تعیین نماینده و نقشه بردار بوسیله مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل

 9. تودیع فوق‌العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار

 10. عزیمت نماینده و نقشه‌بردار به محل همراه متقاضی با در دست داشتن پرینت اولیه نقشه کاداستر از محل وقوع ملک

 11. معرفی ملک بوسیله متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه و ارزیابی توسط نقشه بردار

 12. ترسیم نقشه تفکیکی و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه تفکیکی بوسیله نماینده و امضاء آن بوسیله نقشه بردار و نماینده و متقاضی

 13. ارائه گزارش نماینده و نقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه و نقشه تفکیکی

 14. گواهی دفتر بازداشتی مبنی برعدم بازداشت

 15. بررسی مسئول اداره و دستور به واحد کاداستر جهت بروزرسانی نقشه های کاداسترو ثبت دفتر اندیکاتور و ارجاع به حسابداری جهت اخذ هزینه تفکیک

 16. ارسال پرونده به حسابداری جهت محاسبه هزینه تفکیک

 17. پرداخت هزینه تفکیک

 18. کنترل و امضاء صورت مجلس تفکیکی بوسیله مسئول مربوطه

 19. صدور صورت جلسه تفکیکی و ارسال آن به دفترخانه مربوطه