Translate site

 

تماس با وکیل

88549610-88549612

09123708431

mohamadioffice

دریافت تلفن و آدرس دادگران حامی

جهت دریافت تلفن و آدرس دادگران بر روی تلفن همراه، شماره خود را وارد نمایید:

  1. تلفن همراه(*)
    شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

تماس با وکیل الزام به اخذ پایان کار؛ وکیل ایران؛ وکیل در ایران؛ وکیل در تهران؛ وکالت دعاوی ملکی: 88549610

الزام به اخذ پایان کار چیست؟

قولنامه حاوی یک تعهد و قول است وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند قراردادی می بندند که در آن دو طرف تعهد میکنند که معامله را با شرائط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. 

تحلیلی بر ماده 10 قانون مدنی ایران

ماده 10 قانون مدنی ماده ای است که آزادی قرادداد ها را اعلام می کند در حقیقت این ماده به اراده طرفین قرار داد احترام می گذارد ( آزادی قراردادی ) قراردادهای عادی بر مبنای ماده های 10 و 190 منعقد میشود.

ماده 10 قانون مدنی: قراردادها خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده 190 قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آنها (یا با امضاء قرارداد قطعی میگردد.)
2- اهلیت طرفین (اهلیت یعنی شخص باید بالغ و عاقل و رشید باشد.) 3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله

قراردادهای عادی: قراردادهایی که مابین اشخاص (حقیقی یا حقوقی )به صورت عادی نه رسمی (یعنی در نزد مراجع و مراکز تنظیم اسناد رسمی مانند دفاتر اسناد رسمی) تنظیم نشده باشد.

آثار حقوقی این تعهدات نیز همان است که طرفین خواسته اند. و  از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند.

در قانون مدنی  کلمه قرارداد و عقد آمده است  که کدارم تعاریف حقوقی خاص خود را دارند.

ماده 183 قانون مدنی می گوید: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

همين تعريف ميتواند براي قرارداد به كار رود و صحيح هم باشد چنانچه بگوئيم:
قرارداد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد .

ممكن است كساني بر اين عقيده باشند كه قرارداد حتما بايد كتبي باشد در حاليكه عقد و عقود ميتواند هم بصورت كتبي باشد و هم بصورت شفاهي . اگر بخواهيم عقود را از قراردادها با اين تفاوت متمايز كنيم اشتباه خواهد بود زيرا قراردادها نيز ميتوانند هم بصورت كتبي باشند و هم به صورت شفاهي . چنانچه در حقوق كشورهاي ديگر ، قراردادهاي شفاهي oral contracts شناخته شده است و براي اين دسته از قراردادها حتي در صورت بروز اختلاف بين طرفين انها ، ترتيبات خاصي براي رسيدگي دادگاهي درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهاي شفاهي ، به آسانی قراردادهاي نوشته شده نيست ـ

عقود معین  مانند بيع، بيع شرط، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شركت، وديعه، عاريه، قرض، وكالت، ضمان عقدي، حواله، كفالت، صلح، رهن، هبه، و قراردادها را براي بقيه موارد در نظر گرفته اند كه عنوان خاصي در قانون برای آن ها وجود ندارد.